ELEKTRONET magazin

Az ELEKTRONET magazin Magyarország vezető professzionális elektronikai szaklapja, az elektronikai ipar szakembereinek fóruma. Évente 8 alkalommal, 8000 példányban jelenik meg, melyben az elektronikai ipar minden szakterületéről igyekszünk csokorba szedni a legfrissebb információkat. A nyomtatott lapban kapnak helyet a hosszabb lélegzetvételű írások, cikksorozatok, elemző cikkek. Üzlet rovatunk iparági gazdasági információkkal, trendekel, pályázatokkal, rendezvényekkel kapcsolatos cikkekkel gazdagítja a tartalmat, mellyel kiegészülve lapunk nem csak a villamosmérnököknek szolgál hasznos forrásként, de az elektronikai iparban tevékenykedő gazdasági szakembereknek is.


Rovataink

Üzlet
A rovat mottója ez is lehetne: Nem csak villamosmérnököknek! Az Üzlet elsősorban az elektronikai ipar üzleti vonatkozásaival foglalkozó Olvasóinknak szól, de gyakorló mérnökök is találhatnak benne csemegéket. Rendszeresen közlünk elemzéseket, bemutatjuk az elekt­ronikai ipar üzleti trendjeit, beszámolunk rendezvényekről, személyi és szervezeti változásokról, pályázatokról, díjakról, az ipart érintő kormányzati döntésekrôl, jogszabályi változásokról. De az üzleti informatika iránt érdeklődő Olvasóink sem maradnak hírek nélkül...

Reflektor
E rovatunkban újonnan megjelenő, vagy „sláger”-témákat dolgozunk fel, melyek kiemelten foglalkoztatják az elektronikai ipar mérnökeit. A Reflektorba olyan technológiák, alkatrészek, fejlesztések és egyéb témák kerülnek, melyek előremutatóak, kitörési pontot jelentenek az ipar számára.

Konstruktőr
Valamely elektronikai eszköz, berendezés megszületéséhez kap­­csolódó témákat, cikkeket ölel fel Konstruktőr rovatunk. Bemutatjuk a fej­lesztésekhez szükséges mérőeszközöket, technológiákat, tervezőrendszereket, valamint az alkatrészgyártó cégek legújabb termékeit. E rovatunkban kap helyet a kutatás-fejlesztés és az oktatás témaköre is.

Gyártósor
Gyártósor rovatunk olyan cikkeket fog össze, melyek a termékek előállításával, gyártástechnológiai kérdésekkel, minőség-ellenőrzéssel, teszteléssel, termékminősítéssel, gyártó- és tesztelőberendezésekkel, valamint a gyártáshoz kapcsolódó gyakorlati kér­­désekkel, esettanulmányokkal foglalkoznak.

Rendszerintegrátor
Sok olyan terület van az elektronikai iparban, amely nem gyártással, vagy készülék-tervezéssel foglalkozik. Komoly szaktudást és mérnöki munkát igényel sok olyan elektronikai rendszer telepítése is, mely az ipari folyamatirányításhoz, az automatizáláshoz elengedhetetlen, de kiemelhetnénk a távmenedzsment és az energetikai hálózatok speciális tudást igénylő témáit is. Hétköznapi életünk sem nélkülözi a bonyolult elektronikai megoldásokat: a biztonságtechnikai, épü­let­­automatizálási rendszerek szintén szakképzett villamosmérnökök munkáját igénylik. E rovatunkban ezen témákat felölelő cikkeket nyújtunk át Olvasóinknak.


Olvasói kör

  • Az ELEKTRONET az elekt­ro­ni­kai iparban dolgozó szakemberekhez, ill. az elekt­ro­ni­ka ipa­ri al­kal­ma­zá­sai iránt érdeklődő Olvasókhoz szól, szín­vo­na­la kö­zép- és felsőszintű is­me­re­tek­re épít.
  • Olvasóink 37%-a foglalkozik fejlesztéssel
  • A döntéshozók aránya: 61%
  • Olvasóink 74%-a vásárol rendszeresen műszereket
  • 64%-uk saját gyártókapacitással rendelkezik
  • Olvasóink 65%-a kis- és közepes vállalkozás
  • 30%-uk tevékenykedik az ipari automatizálás területén


Terjesztés

Az ELEKTRONET közel 1500 előfizetővel rendelkezik. A lap árushelyi terjesztését a Lapker Zrt. végzi. B2B magazinról lévén szó a terjesztés jelentős hányadát a kiadói direktmarketing-címlista, az alternatív terjesztői hálózat, valamint konferenciákon, rendezvényeken türténő terjesztés teszi ki. Ezen felül a lap digitális replikája ingyenesen hozzáférhető a Digitálstand oldalán is, mely a változóban lévő olvasói szokásokhoz igazodva az online olvasást teszi lehetővé.