Rendezvények

A Földgömb magazin olvasói célcsoportjának eléréséhez az egyik legközvetlenebb eszköz a személyes találkozás. Ezért tartjuk fontosnak, hogy saját rendezvényeinken, de mások által szervezett, illeszkedő tematikájú rendezvényeken is jelen legyünk. A Földgömb magazin rendszeres vendége a Tudományok Hídjának, a Fenntarthatósági Napnak, a Múzeumok Éjszakája ideje alatt az Érdi Magyar Földrajzi Múzeumban megrendezett Földgömb Estnek, és a Sajtó Fesztiválnak. Állandó saját rendezvényünk a Földgömb Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny, illetve a Földgömb-Atacama Klímamonitoring Expedíció.

Földgömb Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny

A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány 2009 óta évente szervezti meg és bonyolítja le A Földgömb Nemzetközi Középiskolai Földrajzversenyt. Az Alapítvány kiadványa A Földgömb magazin kiemelt célja, hogy a földrajzi ismeretterjesztés legrégebbi és legnagyobb magyar magazinjaként – folyamatosan, hitelesen és magas színvonalon adjon elemző magyarázatokat környezetünk természeti, és társadalmi folyamataira. Mindezt geográfusszemmel, gondolatébresztő és szórakoztató módon.

Ebből kiindulva az ismeretátadásból és a földrajzi búvárkodás népszerűsítéséből a középiskolás korosztály sem maradhat ki, így minden évben megrendezzük az iskolai földrajzoktatáshoz kapcsolódó, de az általános műveltségre, tájékozottságra is építő földrajzversenyünket. A diákok és tanárok véleménye szerint ez a verseny a legfelszabadultabb hangulatú, és a legkomolyabban díjazott középiskolai megmérettetés a témában. A versenyre jelentkezhet bármely, magyarországi és határon túli középiskola kétfős csapata. Minden évben van a versenynek egy kiemelt témaköre, 2012-ben például a Bolygónk vizei voltak. A verseny feladatai alapvetően az általános és középiskolai tananyagra, aktuális hírekre és az általános műveltségre építenek. A felkészülést A Földgömb magazinban a témához kapcsolódó cikkek, írások megadásával segítjük. A versenyre jelentkező csapatok száma minden évben növekszik, közel 250 diák vesz részt a megmérettetésen. A középdöntő és döntő feladatainak megoldása után közösségi programokat szervezünk a diákoknak. A három nyertes csapat kiválasztása után ünnepélyes keretek között okleveleket és értékes ajándékokat (utazás, tárgyi eszközök, stb.) kapnak a győztesek. Az Alapítvány figyel arra, hogy ne csak a diákok tehetségét díjazza, hanem a felkészítő pedagógusok munkáját is jutalmazza.


Földgömb-Atacama Klímamonitoring Expedíció

A legmagasabban zajló klímamonitoring a Földön

A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány szervezésében 2012. februárjában állapotfelmérő és adatgyűjtő expedíció zajlott bolygónk legmagasabb vulkánján, a 6893 méteres Ojos del Salado tűzhányón. Az expedíció hírértékét a helyszín és az extrém környezet hordozta, valamint az a tény, hogy ilyen magasságban még nem folyt hosszú távú, többéves monitoringvizsgálat a Földön. Az expedíció előzménye még 2010-re nyúlik vissza, amikor a "Földgömb Terepjáró" csapata a magyarok közül elsőként mászta meg a Föld legmagasabb vulkánját. A mostani expedíció szakmai jelentősége, hogy a terepi felméréssel és reprezentatív adatgyűjtés beindításával olyan klímaill. környezetváltozást jelző paramétereket lehet elemezni, amelyek konkrét információkat adnak e szélsőséges terület állapotváltozásáról. Így pontos képünk lesz a napjainkban lejátszódó átalakulások mértékéről, dinamikájáról.

A nagyszabású kutatás vezetője a szakma kiválósága, Dr. Nagy Balázs, az Első Magyar Antarktisz Expedíció vezetője, az ELTE Természetföldrajzi Tanszékének adjunktusa. A Földgömb Atacama Klímamonitoring Expedíció e felszín alatti – klímaváltozást tükröző – jégjelenlét hosszú távú vizsgálatát kezdte el. A monitoring hőmérsékletmérő műszerek telepítésével történik, melyek 6 évig működnek és folyamatosan gyűjtik az adatokat. A kétéves gyakoriságú műszerleolvasás (legközelebb 2014-ben) – az eddigi teljes adathiánnyal szemben – olyan információkat ígér, amely a klímaérzékeny folyamatok elemzésén keresztül az extrém környezet éghajlati és környezeti átalakulásáról ad alapadatokat.